Wettelijke verklaring en Privacybeleid.

Lees deze voorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt.

De materialen op deze website (de "Site") worden aangeboden door  GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) als service aan haar klanten en mogen alleen voor informatiedoeleinden worden gebruikt.

U mag één kopie downloaden, onderhavig aan de onderstaande bepalingen.

Door materialen van deze site te downloaden gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken en er ook geen materialen van downloaden.

Handelsmerkgegevens

Alle namen, logo's en handelsmerken zijn het eigendom van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.), haar dochterbedrijven, de aan haar gelieerde ondernemingen of haar licentieverleners of joint-venturepartners.

De handelsmerken en merknamen van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) mogen alleen worden gebruikt zoals is toegestaan volgens deze wettelijke verklaring of met voorafgaande schriftelijke toestemming van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.)

Voor elk gebruik van de handelsmerken van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) bij advertenties of promoties van de producten van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) is toestemming nodig.

Licentie voor beperkt gebruik/één kopie

Alle gegevens op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten en software, zijn het eigendom van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) of van de informatieleveranciers van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) en vallen onder de bescherming van de Belgische en internationale auteurswetten. Onbevoegd gebruik of onbevoegde distributie van materialen op deze site kunnen een inbreuk zijn op auteursrecht, handelsmerken en/of andere wetten en zijn strafbaar.

Deze site of delen van deze site mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt, wanneer deze niet uitdrukkelijk door GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) zijn toegestaan. U mag één kopie downloaden van de informatie die u op de sites van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) aantreft op één computer, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële, interne gebruik tenzij u schriftelijk van GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) een specifieke licentie hebt ontvangen met andere voorwaarden.

U mag de informatie niet wijzigen, gebruiken of overdragen voor commerciële doeleinden, noch vermeldingen van auteursrechten of andere vermeldingen van eigendomsrecht uit de informatie verwijderen. U gaat ermee akkoord dat u ervoor zult zorgen dat het materiaal niet onbevoegd wordt gekopieerd en dat alle werknemers – indien van toepassing – van uw organisatie zich aan deze beperkingen houden.

GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) verleent u geen uitdrukkelijk of impliciet recht onder patenten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen.

Uitsluiting van garantie

De informatie die op deze website staat, wordt aangeboden zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, het niet schenden van intellectueel eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In geval GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) een link geeft naar een website van derden, is deze link alleen bedoeld voor het gemak van gebruikers en is GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie op dergelijke websites.

In geen geval is GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, inclusief en zonder beperking schade door winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering of informatieverlies, ontstaan door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de informatie, zelfs als GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) garandeert voorts niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items die in deze informatie kunnen voorkomen. GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) kan wijzigingen in deze gegevens, of in de hier beschreven producten, op een willekeurig moment zonder kennisgeving aanbrengen. GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) is niet verplicht de informatie of andere materialen op deze site bij te werken.

 

Diversen

GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) kan deze voorwaarden altijd herzien door deze pagina aan te passen.

GLOBAL NET (GLORIEUX N.V.) behoudt zich naar eigen inzicht het recht voor om (1) deze wettelijke verklaring te wijzigen; (2) publicaties te controleren en te verwijderen; en/of (3) de beschikbaarheid van de site op elk moment zonder kennisgeving te onderbreken.

Wanneer bepaalde voorwaarden of bepalingen van deze wettelijke verklaring worden geacht onwettig, ongeldig, niet langer geldig of om bepaalde redenen niet uitvoerbaar te zijn, zullen de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen hierdoor geenszins worden beïnvloed of verminderd.

 

GLOBAL NET: Privacybeleid

Dit beleid legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Persoonlijke gegevens betreft gegevens die u kunnen identificeren - bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of mobiel telefoonnummer. Uw persoonlijke gegevens zijn een belangrijke aanwinst voor ons en wij streven ernaar deze op verantwoorde wijze te gebruiken en veilig te houden. Als u meer wilt weten over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, neem dan contact met ons op.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden waaronder:

 • Het aannemen en uitvoeren van bestellingen
 • De verwerking van betalingen
 • De communicatie met de leveranciers
 • Het bijhouden van de boekhouding en andere bedrijfsadministratie
 • Voor marketingdoeleinden, elektronisch of op andere wijze
 • Het voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten
 • De behandeling van klachten of vragen van onze klanten
 • Het genereren van gegevensanalyses om de prestaties van onze website te monitoren en te verbeteren.

Wij geloven dat het in ons legitieme belang is, of noodzakelijk voor de uitvoering van een contract, om persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken om onze activiteiten te beheren en de door u gevraagde dienst te leveren. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, bijvoorbeeld om te voldoen aan een verzoek van een officiële instantie. 

Delen wij uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen, maar dit gebeurt op een 'need-to-know'-basis en alleen wanneer dit nodig is of wanneer we informatie moeten delen. We kunnen persoonlijke gegevens delen wanneer we bedrijven of activa kopen of verkopen. Wij streven ernaar de nodige waarborgen te bieden opdat de persoonlijke gegevens waarvoor het bedrijf wettelijk verantwoordelijk is, goed beschermd blijven en op de juiste wijze worden gebruikt wanneer deze in handen zijn van een derde partij.

Dragen we persoonlijke gegevens over naar het buitenland?

Soms moeten we persoonlijke gegevens naar het buitenland sturen, bijvoorbeeld als onderdeel van de uitvoering van een order. Wanneer we dit moeten doen, streven we ernaar de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de informatie goed beschermd blijft en op de juiste manier wordt gebruikt, ongeacht waar deze zich geografisch gezien bevindt. Dit zal meestal op contractuele basis gebeuren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij streven ernaar uw informatie slechts te bewaren zo lang als nodig is voor onze zakelijke behoeften en in overeenstemming met eventuele wettelijke of reglementaire verplichtingen om persoonlijke gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Hoe lang we persoonlijke gegevens ook bewaren, we zullen ervoor zorgen dat deze aan de juiste beveiliging wordt onderworpen.

Welke rechten heeft u op uw persoonlijke gegevens?

U geniet van de volgende rechten:

 • Een kopie van uw persoonlijke informatie bekomen of deze overdragen aan een andere organisatie
 • Eventuele onjuiste persoonlijke gegevens laten corrigeren
 • Uw persoonlijke gegevens laten wissen als de bewaring ervan niet langer gerechtvaardigd is
 • Het gebruik van uw persoonlijke gegevens beperken - d.w.z. ontoegankelijk of niet gebruikt
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wij zullen u altijd de rechten geven waartoe u wettelijk gerechtigd bent, maar de hierboven beschreven rechten zijn gekwalificeerde rechten. Alle aanvragen zullen geval per geval beoordeeld worden.

Moet u ons uw persoonlijke gegevens verstrekken?

U bent nooit verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te bezorgen, maar het kan zijn dat u dit moet doen wanneer u een contract afsluit voor de levering van onze diensten. Wij kunnen onze diensten niet leveren, tenzij u ons de persoonlijke gegevens verstrekt die hiertoe nodig zijn.

Maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Wij voeren geautomatiseerde besluitvorming uit wanneer u onze website gebruikt. Dit houdt in dat wij u informatie aanleveren op basis van uw onlinegedrag. Dit stelt ons in staat om voor u relevante informatie weer te geven.

Gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden?

Ja, we kunnen uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, maar we streven ernaar om alleen contact op te nemen met mensen die reclame willen ontvangen. Als u geen reclame wenst - al dan niet elektronisch - laat het ons dan weten en we zullen u niet meer contacteren.

Gebruiken we cookies?

Ja, we gebruiken cookies om onze website goed te laten werken, om het gebruik ervan te controleren en om inhoud weer te geven waarvan wij denken dat deze voor u relevant is. Als u zich bij ons registreert of als u onze site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

U kunt cookies blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. Als u er echter voor kiest om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u niet alle delen van onze site kunt bezoeken, of slechts gedeeltelijk, bijkomend zou het kunnen dat sommige functies niet goed werken.

Bij wie kunt u een klacht indienen als u zich zorgen maakt?

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, neem dan in eerste instantie met ons contact op via de onderstaande contactgegevens en wij zullen ons best doen om u te helpen. Als we uw probleem niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met uw lokaal agentschap voor gegevensbescherming:

 

Autorité de la protection des données (APD-GBA) (Data Protection Authority)

Mail: contact@apd-gba.be

Tel.: +32 (0) 2 274 48 00

Site: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

 

Gelieve ons te contacteren als u meer wilt weten over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Etablissements Glorieux SA

Rue du Bois des Hospices,1 – 7522 Tournai

Tel.: +32 (0)69 34 37 30

Mail: info@globalnet.be

OUTDATED BROWSER

For A Better Experience,Keep Your Browser UP To Date.Check Here For Latest Versions.